Calon Peserta Ujian DMS Banjarnegara

Setelah dilakukan pendataan, siapa yang bisa ikut ujian Peserta Beasiswa DMS IAIN Walisongo 2012 :

No Nama Tmpt Tugas Prodi
E001 Aris Mujoko MI Ar Rohman Panerusan Kulon, Susukan PGMI
E002 Nurul Khasanah, A.Ma MIN Purwareja Klampok PGMI
E003 Nur Setya Ratnawati, A.Ma MI Islamiyah Kalimandi, Purwareja Klampok PGMI
E004 A’ yuni Nur Aslamiyah MIM Kaliajir Kec. Purwanegara PGMI
E005 Sarno MIM Mantrianom, Kec. Bawang PGMI
E006 Sarif Nurul Hidayat MIM Bawang PGMI
E007 Khusnul Hidayati MI Ma arif Pucang, Kec. Bawang PGMI
E008 Musonah DII PAI PAI
E009 Slamet Riyanto MIM Bojanegara PGMI
E010 Dul Kholim MIC Bandingan PGMI
E011 Latif Hidayat MIC Rejasari PGMI
E012 Safrida Anni’mah, A.Ma MIN Wiramastra PGMI
E013 Sri Wahyuni, A.Ma MIC Kesenet PGMI
E014 Waluyo, A.Ma MIC 01 Wanakarsa PGMI
E015 Saodah, A.Ma MI P2A Tanjunganom PGMI
E016 Saeful Barid MIM Karangsari PGMI
E017 Nurlaeli Hadayati,A.Ma MIC Gentansari Kec. Pagedongan PGMI
E018 Mustofa,A.Ma MIC Gentansari Kec. Pagedongan PGMI
E019 Ulinuha,A.Ma MI Cokroaminoto Gunungjati PGMI
E020 Nurhayati, A.Ma MI Al Fatah Kedawaung PGMI
E021 Agus Hidayat MI Al Fatah Kedawaung PGMI
E022 Sudaryo MI Al Islam Karangjati PGMI
E023 Harumi Alfiah MI Al Islam Karangjati PGMI
E024 Rohyati MI Miftahunnajah Pakikiran PGMI
E025 Umi Rohjati MI Ar Rohman Panerusan Kulon PGMI
E026 Suratman MI Al Fatah Kedawaung PGMI
E027 Listianawati MI Al Islam Karangjati PGMI
E028 Kuat Pracoyo MI Al Islam Karangjati PGMI
E029 Eko Muji Listanti MI Al Fatah Kedawaung PGMI
E030 Taufik Hidayat SDN 4 Gumelem Kulon PAI
E031 Slamet SDN 2 Gumelem Kulon PAI
E032 Windi Astuti SDN 2 Karangjati PAI
E033 Siti Umariyah RA Al Huda Dermasari PGMI
E034 Asih Widya Sundari RA Al Fatah Kedawung PGMI
E035 Siti Khanifah SDN 1 Panerusan Wetan PAI
E036 Bambang Sugito, A.Ma MIM Kalimandi PGMI
E037 Giono, A.Ma MI Islamiyah Kalilandak PGMI
E038 Khamsiyah, A.Ma RA Al Fatah 2 Sirkandi PGMI
E039 Dwi Hartini MIM Kalimandi PGMI
E040 Ema Dwi Yuliani BA Aisyiah Kalilandak PGMI
E041 Edi Partono MI Al Fatah 1 Sirkandi PGMI
E042 Ikmah RA Al Fatah 2 Sirkandi PGMI
E043 Leni Susanti MIN Purwareja Klampok PGMI
E044 Nurdianto Wahyudi MIN Purwareja Klampok PGMI
E045 Purwaningsih RA Mafatihul Huda Klampok PGMI
E046 Sumenti Mulyaningsih MIM Kalimandi PGMI
E047 Yuliana Ekowati BA Aisyiah Kalimandi PGMI
E048 Aris Wardoyo, A.Ma MIM Banjengan PGMI
E049 Kabul Pamuji MI Al Hidayah Purwasaba PGMI
E050 Siti Mufarichach MI Watoniyah Glempang PGMI
E051 Suwarti MI Watoniyah Glempang PGMI
E052 Windartiningsih MIM Somawangi PGMI
E053 Markun MIM Kalitengah PGMI
E054 Muchamad Afifudin MIM 2 Merden PGMI
E055 Sutarno MIM 2 Merden PGMI
E056 Dwi Astuti MIM I Merden PGMI
E057 Dwi Hastuti Setyaningsih BA Aisyiah Mertasari PAI
E058 Nur Hidayati MIM Kaliajir PGMI
E059 Eka Setyarini MIM Kaliajir PGMI
E060 Titin Hasiroh BA Aisyiah Gumiwang PAI
E061 Suwanto MIM Watuurip PGMI
E062 Musakif MIN Wiramastra PGMI
E063 Muniroh MIN Wiramastra PGMI
E064 Siti Nurjanah MIM Pucang PGMI
E065 Purwati MIM 02 Blambangan PGMI
E066 Nanik Jamiatun Khusna MIM 02 Blambangan PGMI
E067 Khajizah MIM 02 Blambangan PGMI
E068 Arnani Rahayu MIM 01 Blambangan PGMI
E069 Nurul Somiatun MIM 01 Blambangan PGMI
E070 Jafarin MIN Wiramastra PGMI
E071 Kusmiyati MIM Pucang PGMI
E072 Eka Fitri Agustina MIM Bawang PGMI
E073 Timur Widyastuti MI Maarif Pucang PGMI
E074 Efa Rahwati MI Maarif Pucang PGMI
E075 Susilowati MIM Mantrianom PGMI
E076 Khusni Wasilah MI Cokroaminoto 02 Majalengka PGMI
E077 Santosa MIM Masaran PGMI
E078 Lindi Bayu Saputra MI Maarif Pucang PGMI
E079 Muhamad Arif Wahyulloh MI Al Fatah Parakancanggah PGMI
E080 Sangadah BA Aisyiah 2 Wangon PGMI
E081 Siti Mukaromah BA Aisyiah 1 Argasoka PGMI
E082 Devidyannita MIC Karangtengah PGMI
E083 Ira Martiana Fauziyah DA Cokroaminoto Wangon PGMI
E084 Suprapti SDM 3 Banjarnegara PAI
E085 Arif Sugiyono BA Aisyiah Karangtengah PGMI
E086 Ambar Sulistiyaningrum RA Al Fatah 2 PGMI
E087 Kusini BA Aisyiah V PGMI
E088 Barkiyah BA Aisyiah 1 Banjarnegara PGMI
E089 Urip Mintarti BA Aisyiah Karangtengah PGMI
E090 Istiqomah Setiawati BA Aisyiah Argasoka PGMI
E091 Laely Astuti BA Aisyiah 1 Banjarnegara PGMI
E092 Oedji Wiyanti TA Athohiriyah Krandegan PGMI
E093 Rokhimah TK Bustanul Atfal Aisyiah IV Krandegan PGMI
E094 Laely Nurhidayati RA Al Fatah Sokayasa PGMI
E095 Latifah TA Athohiriyah Krandegan PGMI
E096 Dewi Retno Sugesti SD IT Permata Hati Banjarnegara PAI
E097 Akhmad Muhammad Arifudin SD IT Permata Hati Banjarnegara PAI
E098 Rahayu SD IT Permata Hati Banjarnegara PAI
E099 Ali Suprapto MIM Banjarmangu PGMI
E100 Muakhirin, A.Ma.Pd.SD MIM Sigeblog PGMI
E101 Napsiyah MIM Sigeblog PGMI
E102 Zaenudin, A.Ma.Pd.SD MIM Sigeblog PGMI
E103 Uun Prasetiya MI GUPPI Kalilunjar PGMI
E104 Khusnul Khotimah MIC Sijeruk PGMI
E105 Munasiroh, A.Ma MIC Kesenet PGMI
E106 Titis Aminah, A.Ma MIC Kesenet PGMI
E107 Burhanudin MIC Paseh PGMI
E108 Sutrisno, A.Ma MIC Lemahjaya PGMI
E109 Warti, A.Ma MIC Lemahjaya PGMI
E110 Tanti Masyiti MIC Lemahjaya PGMI
E111 Maryati MIC Lemahjaya PGMI
E112 Hardiyanto MIC Lemahjaya PGMI
E113 Puji Sabngatun MIC 02 Wanakarsa PGMI
E114 Mustofa MIC 02 Wanakarsa PGMI
E115 Sugiyanto MIC 02 Wanakarsa PGMI
E116 Ma`rifati MIC 02 Wanakarsa PGMI
E117 Ani Fauziyah MIM Gumingsir PGMI
E118 Asringah MIM Gumingsir PGMI
E119 Widiyanti MIM Linggasari PGMI
E120 Kusniarti MIM Linggasari PGMI
E121 Sarni, A.Ma MIC Kandangwangi PGMI
E122 Erna Yuwanti, A.Ma MIC Kandangwangi PGMI
E123 Wika Novena Indriwinanto MIC Karangkemiri PGMI
E124 Siti Maria Ulfah MIC Tapen PGMI
E125 Nurul Fajriyah DAC Tapen PGMI
E126 Eny Musrikhatin DAC Tapen PGMI
E127 Siti Akhiroh DAC 02 Wanakarsa PGMI
E128 Budiarsih BA Aisiyah Gumingsir PGMI
E129 Nur Arifah BA Aisiyah Gumingsir PGMI
E130 Rodiyah DAC Wanadadi PGMI
E131 Sumiyati SDN 01 Kandangwangi PAI
E132 Nur Djanah SDN 01 Wanakarsa PAI
E133 Musringah SDN 02 Kandangwangi PAI
E134 Nurwati SDN 03 Kandangwangi PAI
E135 Ramini SDN 02 Kandangwangi PAI
E136 Suroh Nurhayati SDN 02 Wanakrsa PAI
E137 Afit Triyuwono SDN 02 Kandangwangi PAI
E138 Tudjimah SDN Gumingsir PAI
E139 Suprikhatin SDN 02 Kandangwangi PAI
E140 Imam Sujudi SD Muhamadiyah Wanadadi PAI
E141 Anwarudin SDN 01 Karangkemiri PAI
E142 Endang Widiastuti SDN Linggasari PAI
E143 Yaya Sutikna Dewa MIM 01 Pingit PGMI
E144 Wardani Setianingsih MIM 01 Pingit PGMI
E145 Elis Sutriyati MIC Pingit PGMI
E146 Marfuah, A.Ma MIM 03 Pingit PGMI
E147 Misrin, A.Ma.Pd.OR MIM 03 Pingit PGMI
E148 Nurhasan MI NU 01 Situwangi PGMI
E149 Darmiyatun MI NU 02 Situwangi PGMI
E150 Khadiyah MI NU 02 Situwangi PGMI
E151 Basirun, A.Ma MI NU 03 Situwangi PGMI
E152 Sulyanto, A.Ma MIC Adipasir PGMI
E153 Gunawan Wahyu Diyanto, A.Ma.Pd.OR MIC Kincang PGMI
E154 Arif Hidayat, A.Ma MIC Kincang PGMI
E155 Ahmad Riyanto MI NU Kincang PGMI
E156 Binti Khuzaemah MI NU Kincang PGMI
E157 Nuri Ismangil TM, A.Ma MI NU Kincang PGMI
E158 Herudiyanto, A.Ma.Pd.OR MIC 01 Badamita PGMI
E159 Eni Siti Faoziyah, A.Ma.Pd.OR MIC Luwung PGMI
E160 Sri Wuryani MIC 02 Badamita PGMI
E161 Ruslim MIC 02 Badamita PGMI
E162 Neni Marfu`ah MIC 02 Badamita PGMI
E163 Moch. Lemix Methu MIC 02 Badamita PGMI
E164 Makhyati DA Cokroaminoto Badamita PGMI
E165 Nafsiah, A.Ma SDN 2 Situwangi PAI
E166 Sodirin, A.Ma MI NU Gelang PAI
E167 Suprapti DAC Purwasana PGMI
E168 Juwarsi DAC Sokayu Petuguran PGMI
E169 Puspita Angka Wijayanti MIC Sidarata PGMI
E170 Nur Isnaeni, A .Ma MIC 02 Bondolharjo PGMI
E171 Saefulloh MI AH Petuguran PGMI
E172 Sobron MI AH Petuguran PGMI
E173 Rasitem MI GUPPI 02 Jembangan PGMI
E174 Jupri MIC 01 Bondolharjo PGMI
E175 Muslih MIC Sidarata PGMI
E176 Khadis Haryanto MIC 04 Bondolharjo PGMI
E177 Sugeng, A.Ma MIC Sawangan PGMI
E178 Slamet Haryanto,A.Ma MI GUPPI 02 Tlaga PGMI
E179 Zuhriyah MIC 02 Tribuana PGMI
E180 Eli Sulastri,A.Ma MIC Sawangan PGMI
E181 Soleh MIC 01 Badakarya PGMI
E182 Muslih MIM 01 Sambong PGMI
E183 Ani Supriati MIM 01 Sambong PGMI
E184 Mutirin MIM 01 Sambong PGMI
E185 Muji Purwati MIM Kecepit PGMI
E186 Yuliyana Defiyanti MIM Kecepit PGMI
E187 Yuli Khasanah MIM Kecepit PGMI
E188 Parno MIM Kecepit PGMI
E189 Atmini, A.Ma SD Negeri 3 TLAGA PAI
E190 Dwi Karliyah MI GUPPI Tanggapan PGMI
E191 Abu Sufyan Margijanto MI GUPPI Binangun PGMI
E192 Edi Purwanto MI GUPPI Segan PGMI
E193 Nur Setya Retnaningsih SDN 1 Pegundungan PAI
E194 Yamidah BA Aisyiah Pasurenan PGMI
E195 Mukodah BA Aisyiah Pasurenan PGMI
E196 Nofiana Nur Susanti BA Aisyiah Pasurenan PGMI
E197 Esti Stiyati. BA Aisyiyah Pagondangan, Wanaraja PGMI
E198 Umi Zubaidah. MI Muhammadiyah Piasa, Wanaraja. PGMI
E199 Umiyati. MI Muhammadiyah Piasa, Wanaraja. PGMI
E200 Suprapti MI Muhammadiyah Penanggungan. PGMI
E201 Siti Zulaikhah. MI Muhammadiyah Legoksayem. PGMI
E202 Amrulloh, A.Ma MI Muh. Sampang, Majatengah, Kalibaening PGMI
E203 Herman Jatmiko MI Muh. Karanggondang, Kalibening PGMI
E204 Muslimin MI Muh. Karanggondang, Kalibening PGMI
E205 Nur Cholis MI GUPPI Depok, Kalibening PGMI
E206 Nur Soleh MI Muh. Bakulan, Kalisatkidul, Kalibening PGMI
E207 Riono, A.Ma MI Muh. Karanggondang, Kalibening PGMI
E208 Sumarji, A.Ma MI Muh. Karanggondang, Kalibening PGMI
E209 Eva Susanti Nurasih BAA 2 Sikumpul Kalibening PGMI
E210 Tusri BAA Karanggondang Kalibening PGMI
E211 Wahyu Hidayat,A.MA MI Mathla’ul Anwar Gunungalang PGMI
E212 Awalina Indriana Solehati,A.Ma MI Cokraminoto Sayangan PGMI
E213 Tupahil Munir,A.Ma MI Cokroaminoto 1 Kebutuhjurang PGMI
E214 Muhamad Irfangi Ikhsan MI Cokroaminoto Gunungjati PGMI
E215 Heni Nurhayati,A.Ma RA Ta’mirul Huda Pagedongankulon PGMI
E216 Ali Husnahilaludin,A.Ma MI Cokroaminoto 1 Kebutuhjurang PGMI
E217 Reni Herawati,A.Ma DA Cokroaminoto Gentansari PGMI
E218 Inggit Prasetya MI Muh. Getas, Pringamba, Pandanarum PGMI
E219 Febri Imawan MI Muh. Getas, Pringamba, Pandanarum PGMI
E220 Jarwoto, A.Ma MI GUPPI Salam, Pandanarum PGMI
E221 Herlina Bidanti MTs Cokro Wanadadi PAI
E222 Muhammad Muttaqin MTs Maarif Al Irsyad Gunungjati PAI
E223 Eling Setiyorini MTs Muh Banjarmangu PAI
E224 Kamilin MA Maarif Bawang PAI
E225 Misbahudin MA Maarif Bawang PAI
E226 Suyati BA Aisyiyah Petambakan PGMI
E227 Sri Suyanti A.Ma MI Maarif Penawaren PGMI
E228 Suwarni, A.Ma MIC Penawaren PGMI
E229 Marsiem MIC Penawaren PGMI
E230 Tri Wiati MIC Sawal PGMI
E231 Mardhiyah BA Aisyiyah Bojanegara PGMI
E232 Ni’matul Khoeriyah RA Muslimat Dagan Sari PGMI

Mohon maaf jika tidak terdaftar, karena persyaratan yang kurang/ tidak sesuai

Bisa download di Klik link

Mapenda-Banjarnegara

Advertisements

About Nangim

Ngalap Berkah

Posted on April 20, 2012, in Umum. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. PENGUMUMAN KELULUSANE MANA PAK????

  2. wah gak sabar ya….??? hehehe
    Hari ini jam 9 mau dikirim… nanti stlh sy terima, saya pasang di depan Mapenda dan sy pasang di sini….Trims…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: